Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

În atenția participanților la sesiune de instruire organizate de Asociația Municipiilor din România în perioada iulie – octombrie 2020, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”