Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Prima sesiune de formare pilot organizată în comuna Suhaia, județul Teleorman, de către Asociația Comunelor din România