Asociația Comunelor din România (ACoR)

promotor proiect


Str. Argentina nr. 33, parter, ap. 1, sectorul 1, codul poştal: 011753
București, România


+ 40 21-311.99.69

contact@acor.ro

Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS )

partener 1


https://www.facebook.com/KSInternationalProjects/

https://www.ks.no/

Asociaţia Municipiilor din România (AMR)

partener 2


Str. Matei Basarab nr. 63, Sector 3, codul poștal: 030672
Bucureşti, Romania


+40 21 312 2476

amr@amr.ro

Mirela-Diana GHEORGHE-VRÎNCEANU

Coordonator proiect AMR

+40799994983