Asociația Comunelor din România (ACoR)

promotor proiect


Str. Constantin Noica, nr. 130, sector 6, București, 060055


https://www.acor.ro/

+ 40 21-311.99.69

[email protected]

Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS )

partener 1


https://www.facebook.com/KSInternationalProjects/

https://www.ks.no/

Asociaţia Municipiilor din România (AMR)

partener 2


Str. Matei Basarab nr. 63, Sector 3, codul poștal: 030672
Bucureşti, Romania


+40 21 312 2476

[email protected]

Mirela-Diana GHEORGHE-VRÎNCEANU

Coordonator proiect AMR

+40799994983