Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

19 reprezentanți ai comunelor au fost instruiți în domeniile: etică, transparență, conflict de interese și incompatibilități