Proiectul „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni
– o administrație publică transparentă și responsabilă”,
cod PNP002

Asociația Comunelor din România – ACoR, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS și Asociația Municipiilor din România – AMR implementează proiectul „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” cod PNP002.

Proiectul beneficiază de un grant în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Valoarea proiectului este de 3.277.088,00 Euro.

Proiectul se derulează în perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022.

Scopul principal al acestei inițiative are în vedere consolidarea capacității administrației publice locale din România care se confruntă cu patru probleme: transparență scăzută în timpul procesului de luare a deciziilor, gestionarea deficitară a resurselor umane din administrație, birocrație excesivă și capacitatea redusă de a furniza servicii publice. Pornind de la aceste puncte slabe ale administrației publice locale din România, proiectul urmărește creșterea responsabilității autorităților locale, transparența decizională și asimilarea unor informații esențiale cu privire la legislația din domeniile incompatibilității și conflictului de interese.

În acest sens vor fi organizate la nivel național sesiuni de instruire și consultanță pentru reprezentanții autorităților locale, va fi creat un centru de informare on-line (www.e-tic.ro), care va furniza informații actualizate despre legislația în domeniul conflictelor de interese, integritate, transparență decizională și incompatibilități, iar totodată vor fi dezvoltate ghiduri de bune practici.

Inițiativa își propune să acționeze pe patru domenii:

 • I. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

  la nivel local, prin procese de consultare a cetățenilor în privința măsurilor luate de administrația publică locală care îi afectează în mod direct, dar și o mai mare participare a cetățenilor la viața comunității prin asimilarea unor concepte de bază ale culturii civice.
 • II. ETICĂ ORGANIZAȚIONALĂ

  asumată de factorii de decizie din instituțiile administrației publice locale prin exemple de bună practică din spațiul European (Norvegia);
 • III. INCOMPATIBILITATE

  de la concept legislativ la felul în care trebuie să aplicăm normele legislative în așa fel încât aleșii locali și funcționarii publici să nu mai fie subiecții unor astfel de anchete.
 • IV. CONFLICT DE INTERESE

  noțiuni legislative explicate având în vedere mai ales evitarea din timp a unor astfel de situații prin identificarea precoce a riscurilor ce pot apărea în activitatea curentă a primăriilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Pe parcursul derulării acestui proiect, 2800 de reprezentanți ai comunelor și municipiilor din România (2000 de la comune și 800 de la municipii), dar și alți 500 nou - aleși locali (primari, viceprimari și consilieri locali) vor fi instruiți în cele patru domenii de interes: conflict de interese, incompatibilități, transparență decizională și integritate. Pe parcursul celor trei ani de implementare a programului, ACoR va organiza 80 de evenimente la care vor participa câte un ales local și câte un funcționar public din o mie de comune. Alte 41 de sesiuni de instruire vor fi organizate de AMR la care vor fi invitați să participe reprezentanți ai administrației publice locale din 103 municipii, dar și din cele șase sectoare ale Capitalei.

De asemenea, 8 inițiative pilot vor fi dedicate noilor aleși locali în timpul cărora instruirea se va concentra asupra prezentării informațiilor cu privire la complexitatea activităților din domeniul administrației locale

În timpul programului, reprezentanți ai autorităților locale din Republica Moldova vor fi invitați să participe la un atelier de lucru unde vor avea posibilitatea să consulte realizările proiectului.

În paralel, membrii ACoR și AMR vor avea acces la un centru de informare online (www.e-tic.ro) care va furniza informații actualizate despre legislația în domeniul conflictelor de interese, integritate, transparență decizională și incompatibilități. Serviciul de asistență online va avea un sistem de avertizare în timp real, care va trimite informații actualizate în cele patru domenii de interes, cu privire la modificările din cadrul legislației. Acest instrument va fi utilizat și după încheierea sesiunilor de instruire pentru a menține sustenabilitatea proiectului.

Proiectul oferă o oportunitate deosebită de întărire a relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică în domeniile: transparență, etică, incompatibilitate și conflict de interese. În acest sens vor fi organizate vizite de studiu în Norvegia.

Proiectul vizează grupuri de persoane reprezentând administrația publică locală:

 • 138 reprezentanți ai comunelor, municipalităților, angajaților ACoR și AMR, implicați ca persoane resurse (90 de reprezentanți ai Asociației Comunelor din România și 48 reprezentanți ai Asociației Municipiilor din România).

Aceste persoane sunt funcționari publici din primăriile comunelor și municipalităților din România, aleși locali (primari, viceprimari, dar și consilieri) și personal al celor două asociații responsabile de continuarea proiectului.

O parte dintre reprezentanți ai administrațiilor locale vizați de proiect ar putea fi consilieri de etică, dacă sunt desemnați ca atare la nivelul primăriei.

Aceste 138 de persoane vor trece printr-un proces de selecție pentru a deveni formatori ai viitoarelor sesiuni de formare organizate în timpul proiectului.

 • 20 de persoane selectate vor fi instruite ca formatori pentru a fi co-instructori sau formatori, pe cele patru domenii ale proiectului, împreună cu experții implicați în proiect.

138 de reprezentanți selectați vor deveni persoane resursă ale asociațiilor în teritoriu și vor reprezenta toate regiunile de dezvoltare din România

 • 2.800 de reprezentanți ai comunelor și municipiilor din România, 2.000 din comune (1.000 aleși locali și 1.000 funcționari publici sau alți membri ai personalului executiv al comunelor) și 800 din municipii (personalul executiv, funcționarii publici, personal administrativ și profesional la nivelul administrației locale) și aleși locali.

 • 2000 de reprezentanți ai comunelor vor participa la unul dintre cele 80 de evenimente de pregătire organizate de ACoR.

 • 800 de reprezentanți ai municipalităților vor participa la unul dintre cele 41 de evenimente organizate de AMR la nivel zonal.

 • după alegerile locale din iunie 2020, 500 de oficiali nou-aleși (primari, viceprimari și consilieri locali) vor fi, de asemenea, instruiți.

 • 200 de reprezentanți din 5 comune și 3 municipii - funcționari intrați în sistemul administrativ după alegerile din iunie 2020, împreună cu șefii de departamente din primării – vor face parte din cele 8 sesiuni pilot organizate de ACoR (5) și AMR (3). Ședințele pilot vor consta într-o sesiune de pregătire organizată în primărie, ca parte a programului de pregătire pentru funcționarii aleși după scrutinul din iunie 2020, la care vor participa reprezentanți ai consiliului municipal, primarul, viceprimarul și șefii serviciilor publice. Scopul acestor ședințe pilot nu este doar de a transmite cunoștințele, ci și de a încerca să explice oficialilor nou-aleși care sunt sarcinile lor și să creeze un climat de încredere între participanți.

 • 30 de reprezentanți ai autorităților locale din Republica Moldova vor participa la un atelier pentru diseminarea ghidurilor, materialelor și promovării facilităților oferite de centrul de informare e-TIC dezvoltat în proiect (asistență, sistem de avertizare în timp real, servicii oferite pentru autoritățile locale române etc.)

 • Analiza dificultăților întâmpinate la nivel local cu privire la aplicarea legislației din domeniul conflictelor de interese și incompatibilităților

Procesul de evaluare a dificultăților cauzate de legislația din domeniile menționate se va realiza prin intermediul unui chestionar ce va fi adresat reprezentanților municipiilor și comunelor din România.

 • Dezvoltarea unei echipe de persoane resursă și de formatori;

 • Dezvoltarea unei echipe de persoane resursă și de formatori;

Experții celor doi parteneri români (AcoR și AMR) împreună cu specialiști KS vor elabora un material de instruire, pe baza rezultatelor procesului de evaluare a nevoilor și a legislației existente.

 • Dezvoltarea unei echipe de persoane resursă și de formatori;

 • 6 sesiuni de formare pentru cele 138 de persoane;

Cele șase sesiuni, patru organizate de AcoR și două de AMR, au rolul de formare a echipei de persoane resursă pentru a deveni promotori de proiecte în teritoriu în cele patru domenii vizate de proiect.

 • Vor fi organizate trei vizite de studii în Norvegia;

Evenimentele oferă ocazia pentru cele 70 de persoane de a lua contact cu administrația locală din Norvegia și de a beneficia de expertiza norvegiană cu privire la cele patru domenii vizate de proiect.

 • Organizarea sesiunilor de pregătire de formatori

Cele 20 de persoane selectate vor participa la sesiuni de formare în domeniile vizate de proiect: conflict de interese, etică, transparență decizională și incompatibilități.

 • Dezvoltarea materialelor de formare și a ghidurilor.

În urma primei serii de instruiri, a vizitelor de studiu și pe baza experienței din Norvegia, vor fi elaborate ghidurile și manualul privind transparența decizională la nivel local, etica funcționarilor publici și aleșilor locali și modului de promovare a acestor concepte la nivelul autorităților locale. Documentul va avea o componentă teoretică, bazată pe legislația română și o componentă practică, bazată pe experiențele din Norvegia.

Va fi realizată o broșură numită „Protejează-ți municipalitatea, protejează-te pe tine!”, bazată în principal pe prevenire și pe creșterea gradului de conștientizare a aleșilor locali și a funcționarilor publici.

 • Organizarea sesiunilor de formare pentru 2800 de reprezentanți ai nivelului local din fiecare județ, în cele 4 domenii ale proiectului (2000 reprezentanți ai comunelor și 800 ai municipiilor):

  • Organizarea celor 121 de sesiuni de formare pentru aleși locali și funcționari publici, 80 organizate de ACoR și 41 de AMR.

 • Dezvoltarea centrului de informare e-TIC pentru aleșii locali și funcționarii publici.

Centrul de informare e-TIC va include toate materialele produse în proiect, de asemenea va oferi și alte servicii precum Helpdesk online, sistem de avertizare în timp real, dar va acționa și ca instrument de consultanță pentru membrii ACoR și AMR.

Partenerii proiectului intenționează să facă din acest centru de informare e-TIC un nou serviciu care să fie furnizat membrilor ACoR și AMR, pe baza experienței de succes a KS din Norvegia.

În același timp, la centrul de informații va fi creat un helpdesk online, unde toți reprezentanții autorităților locale interesate pot adresa întrebări despre problemele lor specifice. De asemenea, se va folosi un sistem de avertizare în timp real prin SMS pentru anunțarea membrilor ACoR și AMR despre noile modificări ale legii.

 • Organizarea sesiunilor de formare pentru noii aleși locali (primari, vice-primari și consilieri locali). Acestea vor avea loc în perioada imediat următoare alegerilor, pentru 500 de persoane.

  • Realizarea Ghidului pentru noii aleși locali;

  • Organizarea a 12 sesiuni de formare pentru noii aleși locali, 8 de către ACoR și 4 de către AMR;

  • Organizarea inițiativei pilot în 5 comune și 3 municipii.

 • Îmbunătățirea legislației care guvernează cele 4 domenii ale proiectului.

Se va formula un set de documente axate pe propuneri de modificări legislative. Toate analizele făcute pe parcursul proiectului, cât și sugestiile oferite de participanți cu privire la aspecte din domeniile conflictelor de interese, incompatibilități, transparență decizională și etică vor fi colectate de experții ACoR, AMR și KS. Scopul acestei activități vizează posibile modificări ale legislației naționale.

 • Dezvoltarea capacității ACoR și AMR și transferarea rezultatelor proiectului către CALM din Republica Moldova.

  • Vizită de studiu în Norvegia pentru reprezentanții structurilor de conducere și executive din ACoR și AMR;

  • Transferarea rezultatelor proiectului către asociația de autorități locale din Republica Moldova – CALM.

Partenerii români vor implica și Congresul autorităților locale din Moldova - CALM. În ultimii ani de colaborare, problemele de transparență, etică, incompatibilitate și conflict de interese au fost identificate ca fiind foarte actuale și în Moldova. Republica Moldova folosește deja cadrul legal și instituțional dezvoltat în România în domeniul incompatibilității, transparenței, conflictului de interese și instrumentelor anticorupție.

Rezultate așteptate

 • Numărul funcționarilor publici, care fac obiectul unor investigații demarate de Agenția Națională de Integritate, să fie cât mai redus, odată cu implementarea proiectului. Se așteaptă astfel o scădere a cazurilor de incompatibilitate / conflict de interese dintre funcționarii locali și / sau publici din primăriile comunale cu minim 6% la nivel național.

În România, există un număr semnificativ de decizii ale Agenției Naționale de Integritate - ANI - pentru funcționarii locali, cu privire la incompatibilități și conflicte de interese. Conform statisticilor doar pentru anul 2016, 682 de oficiali au fost considerați definitiv ca fiind incompatibili, din care 451 sunt aleși locali - 216 consilieri locali, 82 viceprimari și 72 de primari - și 121 funcționari publici. De asemenea, la 31 decembrie 2017, ANI au finalizat un număr de 84 de cazuri de conflict de interese și 157 de cazuri de incompatibilități, în timp ce inspectorii instituției lucrau în continuare la 1352 cazuri de conflict de interese și alte 1408 cazuri de incompatibilități (date generale din Raportul constatărilor elaborate de Deloitte în aprilie 2018).

 • Îmbunătățirea legislației care guvernează cele patru domenii ale proiectului: integritate, conflict de interese, transparență decizională și etică organizațională

 • Un interes crescut al cetățenilor față de viața comunității, prin asimilarea unor concepte de bază ale culturii civice

 • Un instrument de informare – centrului e- TIC (inclusiv Helpdesk, sistem de avertizare în timp real, ghiduri, materiale de instruire, facilități de instruire și 20 de formatori în cele patru domenii - etică, transparență, incompatibilități și conflict de interese)

 • O mai bună capacitate a ACoR și AMR de a difuza informații membrilor cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a evita incompatibilitățile și conflictele de interese, folosind centrul de informații și sistemul de avertizare.

 • O mai bună capacitate pentru ACoR de a transfera cunoștințele către CALM, în Moldova.

 • Intenția ACoR și AMR de a elabora și promova schimbări de politici publice în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniile integritate și transparență decizională.

Asociația Comunelor din România - Promotorul ProiectuluiDespre ACoR

Asociația Comunelor din România

www.facebook.com

www.acor.ro

Asociația Comunelor din România (ACoR) a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 2000 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociația Comunelor din România (ACoR) a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 2000 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.

MISIUNE

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau internațional.

CONTRIBUŢII ACoR LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN

Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), devenind astfel și membru al U.C.L.G, din anul 2005 este reprezentată în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitatea de observatori, iar începând cu 1 ianuarie 2007, are trei titulari și trei supleanți, din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), deținând președinția acesteia, pentru un an, începând cu luna mai 2015, iar de la 24 mai 2013 constituie Consiliul Autorităților Locale din România și din Republica Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Pe data de 22 mai 2015, la Alba Iulia, a fost adoptată, în unanimitate, DECLARAȚIA-APEL a C.A.L.R.R.M.

Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale - Partenerul 1Despre KS

Asociația Comunelor din România

www.facebook.com

www.ks.no

Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS ) este singura asociație din Norvegia care reprezintă interesele autorităților publice locale și regionale. Asociația a fost fondată în 1972 ca urmare a unei fuziuni a Uniunii Orașelor din Norvegia (fondată în 1903) și a Asociației Norvegiene a Municipalităților Rurale (fondată în 1923). Toate cele 426 de municipalități și 19 județe sunt membre, precum și aproximativ 500 de întreprinderi publice. KS pledează pentru interesele membrilor săi față de administrația centrală, Parlamentul, organizațiile de muncă și alte organizații; sfătuiește și informează membrii cu privire la toate problemele și evoluțiile importante pentru administrația locală; facilitează schimbul de experiență între membrii săi; desfășoară negocierile colective centrale în numele membrilor săi.

MISIUNE

KS îți propune să fie o forță unificatoare pentru administrația publică locală. Obiectivele principale ale KS sunt: consolidarea membrilor ca angajatori competenți și de încredere; obținerea unei libertăți de acțiune mai mari și a unor condiții de bază mai bune pentru diferite grupuri de membri; să contribuie la modele alternative de organizare și metode de lucru care promovează calitatea, eficiența și participarea cetățenilor.

CONTRIBUŢII KS LA NIVEL INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN

KS are o cooperare internațională extinsă și este membru al Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR). În cadrul granturilor SEE 2009-2014, KS a fost partener al programului donator cu 5 state beneficiare și partener donator în 17 proiecte.

Asociaţia Municipiilor din România - Partenerul 2Despre AMR

Asociația Comunelor din România

www.facebook.com /

www.amr.ro

Asociaţia Municipiilor din România (AMR), înfiinţată în anul 1990, este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale.

MISIUNE

AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern şi international, stimulează şi sprijină iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene. În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, în total 109 membri, aproximativ 10,5 milioane de locuitori. AMR este membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale din România (FALR). AMR este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE). AMR este membru al Asociaţiei Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură “Les Rencontres” şi al Asociaţiei Agenţiilor pentru Democraţie Locală (ALDA).

CONTRIBUŢII AMR LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN

Îmbunătăţirea cadrului normativ şi organizatoric de desfăşurare a activităţii APL. Dezvoltarea relaţiilor economice, culturale şi administrative dintre municipiile membre şi organizaţiile publice, private şi non-guvernamentale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea colaborării şi parteneriatelor cu organizaţii interne şi internaţionale