Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiunile de instruire organizate de ACoR – oportune, de actualitate și de impact pentru reprezentanții autorităților publice locale