Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiunea de schimb de experiență și instruire pentru reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova – „Etică și transparență, conflicte de interese și incompatibilități în administrația publică locală” 15 – 18 decembrie 2022