Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiuni de instruire organizate de Asociația Comunelor din România 20-25 iulie 2020, Poiana Brașov