Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiunea de formare cu tema „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală” pentru reprezentanții comunelor din județul Tulcea 08 – 11 decembrie 2022