Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Vrei să știi cum poți evita conflictul de interese în administrația publică? Sau care sunt mijloacele de combatere a faptelor de corupție în învățământ?