Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiuni de formare cu tema „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală” la care au participat reprezentanți ai comunelor din județele Galați, Prahova și Vâlcea