Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Reprezentanții comunelor din județele Gorj și Harghita au fost instruiți în domeniile: etică, transparență, incompatibilități și conflict de interese