Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Noi sesiuni de formare organizate de ACoR pentru reprezentanții județelor Bacău și Brașov