Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală – sesiune de instruire pentru reprezentanții comunelor din județul Caraș-Severin