Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Demarare Sesiuni de instruire – autorități publice locale – Asociația Municipiilor din România