Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

News

27 martie 2020

The Opening Conference of the project „Improving access and quality of services for citizens – a transparent, responsible and accountable local public administration”

Citizens’ trust in public institutions is essential The Association of Municipalities of Romania – ACoR, the Association of Local and Regional Authorities of Norway – KS […]