Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

The Opening Conference of the project „Improving access and quality of services for citizens – a transparent, responsible and accountable local public administration”