Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

A treia sesiune de instruire dedicată primarilor și funcționarilor publici din cadrul comunelor din România