Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

15 aleși locali ai comunelor din România au fost întâmpinați de primarul municipiului Ringerike, dna Kirsten OREBRÅTEN, în cadrul vizitei de studiu din Norvegia