Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

14 primari și funcționari publici au fost selectați să participe la cursurile de formare de formatori ale Asociației Comunelor din România – ACoR