Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiune de formare cu tema „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală” pentru reprezentanții comunelor din 7 județe ale țării