Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

A șaptea sesiune de formare pilot organizată în comuna Jurilovca, județul Tulcea, de către Asociația Comunelor din România