Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

O nouă sesiune de instruire organizată de Asociația Comunelor din România în perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2020