Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

În luna octombrie 103 funcționari publici și aleși locali au fost instruiți de ACoR, în domeniile: etică, transparență, incompatibilități și conflict de interese