Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Află cum se completează corect Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001!