Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Un consilier local poate fi director cu remunerație în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară?