Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

Sesiunea de instruire „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală”, organizată de ACoR în perioada 22 – 25 iulie