Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

A șasea sesiune pilot de formare organizată de către Asociația Municipiilor din România