Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

A patra sesiune de formare pilot organizată în comuna Scânteiești, județul Galați, de către Asociația Comunelor din România