Proiectul "Imbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă", cod PNP002

A noua sesiune de formare pilot organizată în comuna Sadu, județul Sibiu, de către Asociația Comunelor din România