A treia sesiune de instruire dedicată primarilor și funcționarilor publici din cadrul comunelor din România