Demarare Sesiuni de instruire – autorități publice locale – Asociația Municipiilor din România