Sesiunea de instruire „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală”, organizată de ACoR în perioada 22 – 25 iulie