Sesiunile de instruire organizate de ACoR – oportune, de actualitate și de impact pentru reprezentanții autorităților publice locale